[CONTACT]

[ABOUT]

[POLICY]

This is a only version

Found at: raymii.org:70/RET_Metro_Type_T.txt

This is a text-only version of the following page on https://raymii.org:
---
Title    : 	RET Metro Type T SG/2
Author   : 	Remy van Elst
Date    : 	02-01-2006
URL     : 	https://raymii.org/s/blog/RET_Metro_Type_T.html
Format   : 	Markdown/HTML
---
Daar RETMetro.nl in 2016 opgehouden is te bestaan is getracht een aantal artikelen te
herstellen zodat waardevolle informatie beschikbaar blijft. Dit is een een op een
kopie van de betreffende pagina op RETMetro.nl tenzij anders aangegeven.
[Source][1]
### Type SG2
#### Type SG2 (5201-5271)
De rijtuigen uit de SG2-serie zijn tussen 1980 en 1984 gebouwd bij de firma Dwag
(Dusseldorf Waggonfabrik), in Duitsland. Ongeveer gelijktijdig met de bouw van
de SG2-rijtuigen werden in dezelfde fabriek de Rotterdamse ZGT's voor de
700-serie gebouwd.
Al sinds halverwege de jaren zeventig was men bezig met het ontwikkelen en
ontwerpen van de nieuwe rijtuigen. Aanvankelijk lagen er ontwerpen op de
tekentafel die erg op de rijtuigen uit de MG2-serie leken. In de loop van de
tijd kwam er een ontwerp dat zich vooral aan de kopeinden van de rijtuigen
distantieerde van de MG2-stijl. Belangrijke constructieve wijzigingen ten
opzichte van de rijtuigen uit de MG2-serie waren de kopdeuren, die bij de
SG2-rijtuigen uit twee deurbladen bestonden. Ook de voorruit werd groter
gemaakt, zodat het zichtveld van de bestuurder groter werd. De deurbladen
schoven niet langer in een nis op en neer, maar werden buiten de rijtuigbak
geplaatst.
![SG2 01a][2]
> SG2-rijtuigen in twee kenmerkende huisstijlen op station Capelsebrug. OVM
(Openbaar Vervoermuseum, Oostplein)
In 1978 werd groen licht gegeven voor de aanschaf van dertig rijtuigen, bedoeld
voor de Oost-Westlijn die van station Coolhaven tot station Binnenhof zou gaan
lopen. Daarna werd de bestelling uitgebreid met twintig rijtuigen, vanwege de
vertakking van de sneltramlijn naar metrostation De Tochten in Zevenkamp. Ook
voor de latere uitbreiding naar Capelle aan den IJssel werd besloten zeven extra
rijtuigen aan te schaffen, inclusief een uitbreiding van veertien extra
rijtuigen voor de Noord-Zuidlijn. Hiermee kwam de totale bestelling op 71
metrorijtuigen.
![SG2 01b][3]
> De eerste tekeningen gingen uit van de kop van de rijtuigen uit de MG2-serie
De rijtuigen waren bedoeld voor de op te leveren toenmalige Oost-Westlijn, die
aanvankelijk liep vanaf station Coolhaven tot Binnenhof. In een later stadium is
de lijn vertakt richting Zevenkamp. Vanwege een beperkte financile bijdrage van
het Rijk werd besloten een gedeelte van deze lijn als sneltram uit te voeren.
Dit had mede te maken met tegenvallers bij de bouw van de Amsterdamse metro en
de oliecrisis aan het begin van de jaren zeventig. De rijtuigen uit de SG2-serie
zijn dan ook als metro-/sneltramrijtuigen uitgevoerd. Hierdoor beschikken de
rijtuigen over een aantal extra functies ten opzichte van het eerdere
metromaterieel. Zo heeft ieder rijtuig een pantograaf (dakstroomafnemer), voor
stroomafname vanaf de bovenleiding. Daarnaast vereist de aanwezigheid van
gelijkvloerse kruisingen meer remvermogen: de rijtuigen zijn uitgerust met
railremmen en zandstrooiers voor een vergroot remvermogen en verkorte remweg. De
zandstrooiers vergroten ook de grip van de wielen op de rails, zodat er minder
slip optreedt. Bovendien beschikken de rijtuigen over richtingaanwijzers en
alarmlichten.
![SG2 02][4]
> Een mock-up heeft enige tijd in de remise Hilledijk gestaan
![SG2 03][5]
> De SG2-rijtuigen werden ongeveer gelijktijdig met de ZGT-rijtuigen uit de
700-serie gebouwd
Bij aflevering had de rijtuigbak een donkere grijsblauwe kleur, de deuren en
onderste rand van de rijtuigbak waren oranjerood geschilderd. De geledingsbalg
bestond uit twee rubberen kragen die tegen elkaar drukten. Deze zijn later
vervangen door harmonicabalgen. Onder het passagiersraam naast de kopdeuren was
een wit RET-logo in oude stijl aangebracht. Enige tijd na de indienststelling
werd dit vervangen door het huidige RET-logo. Aansluitend verhuisde het logo
naar de ruimte tussen de kopdeuren en het zijraam of buitendeurtje van de
bestuurderscabine. De bestuurderscabines hadden aan de rechterzijde een naar
binnen scharnierend buitendeurtje. De front- en sluitseinen, alsmede de
richtingaanwijzers, waren in een voor Dwag kenmerkende stijl uitgevoerd,
overeenkomend met die van de Stadtbahn-B-rijtuigen. De richtingfilms waren zwart
en de bestemmingen werden weergegeven in witte, hoge, smalle kapitalen. Na het
introduceren van een nieuwe RET-huisstijl werden de richtingfilms vervangen door
grijze exemplaren met witte letters.
![SG2 04a][6]
> Transport van twee SG2-rijtuigen achter NS-diesellocomotief 248
![SG2 04b][7]
> Alle bestuurderscabines waren voorzien van een buitendeurtje dat naar binnen
scharnierde
De metrorijtuigen 5201 en 5202 waren aan de voorzijde voorzien van contactdozen,
waarop het snoer van de afstandbediening van railslijpwagen HS7201 kon worden
aangesloten. Hierdoor was het mogelijk de railslijpwagen vanuit de
bestuurderscabine te bedienen.
Het interieur bestond uit een rubberen vloerbedekking, wandpanelen met
houtmotief, donkerbruine deuren en deurposten, een crmekleurig plafond en oranje
zittingen. Een aantal rijtuigen had rode zittingen in plaats van oranje.
![SG2 05][8]
> De oorspronkelijke kleurstelling van het SG2-materieel
![SG2 06][9]
> Het originele interieur van een SG2-rijtuig
![SG2 07][10]
> De originele bestuurderscabine van een SG2-rijtuig
De rijtuigen uit de SG2-serie kwamen ook in technisch opzicht gedeeltelijk
overeen met de rijtuigen uit de MG2-serie (5000 en 5100). De SG2-rijtuigen
konden daarom ook gekoppeld rijden met MG2-rijtuigen. Dit kwam in de beginjaren
van het SG2-materieel dan ook geregeld voor. De tractie-installatie waar de
SG2-rijtuigen over beschikten, was gelijksoortig aan de tractie-installatie waar
de MG2-rijtuigen 5151 en 5152 mee hebben proefgereden: een thyristorinstallatie.
![SG2 08][11]
> Een combinatie van twee MG2-rijtuigen en twee SG2-rijtuigen nadert station
Rijnhaven
De grijsblauwe kleur, die ook op de kop van het rijtuig doorliep, was in het
donker slecht zichtbaar, waardoor er een groter risico was op
(bijna-)aanrijdingen op het sneltramtrac. Om de zichtbaarheid te vergroten
werden in 1987 gele M-logo's met zogenaamde 'snor' aangebracht. Metrorijtuig
5212 heeft enige tijd rondgereden met een proefsnor. Deze liep, in tegenstelling
tot de rijtuigen die later van een snor zijn voorzien, aan de zijkanten door tot
de passagiersdeuren.
![SG2 09a][12]
> Metrorijtuig 5212 is in 1987 voorzien van een proefsnor.
Daarnaast heeft dit rijtuig ook een reclame-uiting van de Staatsloterij. Station
Prinsenlaan. Frank Rijsdijk
Daarnaast zijn enkele rijtuigen enige tijd voorzien geweest van reclame-uitingen
op de buitenzijde.
![SG2 09b][13]
> Onder andere metrorijtuig 5225 heeft enige tijd met reclamebestickering aan de
buitenzijde rondgereden
Toen in 1994 de aftakking naar Capelle aan den IJssel van de Oost-Westlijn werd
opgeleverd, zijn de metrorijtuigen 5270 en 5271 in een feestelijke versiering
gestoken. Deze rijtuigen hebben enige tijd met deze bestickering rondgereden.
Met de opening van het trajectdeel naar Capelle aan den IJssel werden ook
lijnkleuren ingevoerd. De grijze richtingfilms die voorheen in de SG2-rijtuigen
zaten, werden vervangen door gekleurde. Ook de bestemmingsaanduiders op de
stations en de routenetkaarten werden voorzien het gekleurde lijnnetsysteem.
![SG2 10a][14]
> De metrorijtuigen 5270 en 5271 hebben enige tijd met bestickering gereden om
de opening van de aftakking naar Capelle aan den IJssel te vieren
![SG2 10b][15]
> Metrorijtuig 5270 tijdens een opendag van remise 's-Gravenweg
![SG2 11][16]
> De gekleurde richtingfilms vervingen de grijze toen de lijnkleuren werden
ingevoerd
#### Midliferevisie
In 1997 werd het eerste SG2-rijtuig, de 5201, overgebracht naar de Kleiweg. Dit
rijtuig kreeg als eerste van de 71 een midliferevisie. Tijdens deze revisie zijn
er veel veranderingen doorgevoerd. Het buitendeurtje in de bestuurderscabine
veroorzaakte veel lekkages en werd niet langer noodzakelijk geacht. De
cabinedeur maakte plaats voor een breed, naar binnen openslaand raam. De
rijtuigen 5201 en 5222 hebben sinds de midliferevisie altijd brede ruiten aan
weerszijden van de cabine gehad. Bij de rijtuigen die daarna werden gereviseerd,
werd het smalle raam uit de buitendeur verplaatst naar de linkerzijde. Het brede
raam dat oorspronkelijk aan de linkerzijde zat, werd vervolgens verplaatst naar
de rechterzijde van de bestuurderscabine.
![SG2 12a][17]
> De metrorijtuigen 5201 en 5222 hebben hun brede zijruiten aan de linkerzijde
van de cabine gehouden. OVM
![SG2 12b2][18]
> De cabinedeur van metrorijtuig 5201 is verwijderd en de deuropening is
veranderd in een raamopening. OVM
![SG2 12c][19]
> Met uitzondering van de metrorijtuigen 5201 en 5222, kregen alle SG2-rijtuigen
een klein zijraam aan de linkerzijde van de bestuurderscabine. OVM
De uitstraling van het rijtuig werd ook flink veranderd. De blauwe wagenbak met
bont gekleurde deuren kreeg een modernere uitstraling. Metrorijtuig 5201 was een
proefrijtuig voor de nieuwe kleurstelling. Dit rijtuig kreeg, gedeeltelijk
afwijkend van de andere rijtuigen, een grijze kleur met een groene band aan de
onderzijde, die overigens een tint lichter was dan de groene band die bij de
overige rijtuigen zou worden aangebracht. De deuren werden rood geschilderd; het
M-logo op de voorzijde werd groot uitgevoerd, zonder 'schaduw'. De rubberen
deurdrukkers, die voorheen voorzien waren van een gele rand, werden
teruggeplaatst: de gele rand werd groen gemaakt, wat overigens ook werd gedaan
bij de vier navolgende te reviseren rijtuigen; de 5222, 5202, 5203 en 5270. De
karakteristieke ronde sluitseinen en richtingaanwijzers op de kop werden
rechthoekig uitgevoerd; het toplicht bleef rond.
![SG2 12d][20]
> Metrorijtuig 5222 wordt afgeleverd aan de Kleiweg, terwijl metrorijtuig 5201
naar de Waalhaven getransporteerd zal gaan worden. OVM
![SG2 13][21]
> Metrorijtuig 5201 na de midliferevisie
![SG2 14a][22]
> De groene band van metrorijtuig 5201 was lichter dan die van de rest van het
gereviseerde SG2-materieel
Het interieur werd eveneens gemoderniseerd. De donkerbruine wand van de
geleding, deuren en deurposten werden in crmewit uitgevoerd. De rode en oranje
zittingen kregen een frisse groene kleur en de rubberen vloerbedekking werd
vervangen door grijze, slipvaste vloerbedekking. De rubberen raamsponningen
werden vervangen door lichtgrijze, kunststoffen exemplaren. Deze kunststoffen
raamlijsten bleken overigens erg gevoelig voor vandalisme en zijn enkele jaren
later vervangen door aluminium profielen.
![SG2 14b][23]
> Het interieur werd tijdens de midliferevisie lichter uitgevoerd. OVM
De rijtuigen kregen een nieuw tractie- en boordnetsysteem. De boordnetomzetter
was niet langer elektromechanisch, maar werd vervangen door een statische
omvormer. De apparatuur onder en in het rijtuig onderging een grote revisie.
Nadat metrorijtuig 5201 met haar rode deuren en aanpassingen was afgeleverd,
werd metrorijtuig 5222 onder handen genomen. Bij dit rijtuig werden de
passagiersdeuren grijs geschilderd en het rijtuig kreeg als eerste van de reeks
een rode bies boven de groene band. Daarnaast werd het ronde toplicht vervangen
door een rechthoekige. Dit rijtuig heeft overigens nog wel een tijd met het
'schaduwloze' M-logo op de kop rondgereden. De cabinewanden kregen aan de
onderzijde roestvaststalen panelen om het wandmateriaal te beschermen tegen
schoenen en andere voorwerpen.
![SG2 15][24]
> Metrorijtuig 5222 heeft nog enige tijd met een 'schaduwloze' M op de kop
rondgereden
De rijtuigen die volgden na metrorijtuig 5222 werden in principe allemaal in
dezelfde stijl gereviseerd: de gele M op de voorkant kreeg een schaduw en de
deurdrukkers werden vervangen door modernere exemplaren. Metrorijtuig 5206 kreeg
als eerste rijtuig de conventionele rode drukknoppen aan de buitenzijde.
Omdat de midliferevisie van de 71 rijtuigen vrij fors qua omvang was en daardoor
een behoorlijke doorlooptijd kende, werd besloten een gedeelte van de rijtuigen
extern te laten reviseren. Deze revisie vond plaats bij de firma Adtranz in
Berlijn, een firma die in 2001 werd overgenomen door Bombardier.
![SG2 16][25]
> Een SG2-rijtuig ondergaat een midliferevisie aan de Kleiweg
![SG2 17][26]
> Een SG2-rijtuig voor de midliferevisie op transport naar Berlijn, Duitsland
De rijtuigen 5218 en 5219 waren de eerste twee rijtuigen die voor de revisie
naar Berlijn afreisden. Deze rijtuigen zijn ongeveer een half jaar in Duitsland
gebleven ter voorbereiding van de revisie. De rijtuigen die een midliferevisie
bij Adtranz ondergingen, verschilden in een aantal opzichten van de rijtuigen
die in de Centrale Werkplaats aan de Kleiweg werden gereviseerd. Adtranz
introduceerde de separatieruiten aan weerszijden van de balkons, waarna deze met
terugwerkende kracht bij de aan de Kleiweg gereviseerde rijtuigen ook werden
aangebracht. Bij de rijtuigen die aan de Kleiweg gereviseerd werden, behield de
beplating van de geleding de oorspronkelijke grijsblauwe kleur; bij deze
rijtuigen werd de cabinedeur aan de bestuurderszijde wit geschilderd. Bij de
rijtuigen die bij Adtranz gereviseerd werden, kreeg de stalen beplating van de
geleding de crmewitte kleur. De cabinedeur aan de bestuurderszijde bleef
donkerbruin. Daarnaast is de ventilatiekast van de omvormer, die in de B-bak op
de rijtuigvloer bevestigd was, bij sommige rijtuigen gehandhaafd. Vanwege het
vervangen van de elektromechanische omvormer door een statische, werd de
ventilatiekast overbodig. Deze ventilatiekasten zijn desondanks nooit
verwijderd. Metrorijtuig 5256 heeft na haar revisie bij Adtranz nog enige tijd
op de Innotrans-beurs gestaan.
![SG2 18][27]
> De geledingen van de rijtuigen die aan de Kleiweg gereviseerd zijn, dragen nog
de oorspronkelijke blauwe kleur
![SG2 19][28]
> Bij sommige rijtuigen is de overbodig geworden ventilatiekast van de omvormer
tijdens de revisie gespaard gebleven
![SG2 20][29]
> Metrorijtuig 5256 is na haar revisie nog enige tijd op de Innotrans-beurs
tentoongesteld
De TreinTV is tijdens de midliferevisie gehandhaafd gebleven. Dit was een CRT-
monitor die aan de rechterzijde naast de stuurtafel geplaatst was. De houding
waarmee de bestuurders de beelden bekeken, liet op ergonomisch gebied te wensen
over. In de A-cabine van metrorijtuig 5232 is een proef uitgezet met een andere
TreinTV-opstelling. Hier hing een flatscreenmonitor aan een stang aan de
rechterzijde van de stuurtafel. Niet veel later is deze opstelling verwijderd en
is een TreinTV-monitor bij alle rijtuigen recht voor de bestuurder op de
stuurtafel aangebracht. Hiervoor werd eerst een proef gedaan in de B-cabine van
de 5201.
![SG2 21][30]
> De standaarduitstraling van het SG2-materieel na de midliferevisie
![SG2 22][31]
> De bestuurderscabine van een SG2-rijtuig na de midliferevisie
#### Opening Nesselande
In de zomer van 2005 werd station Nesselande geopend. Een speciale metrotrein,
met daarvoor een platte wagen waarop Leontien van Moorsel op een hometrainer aan
het fietsen was, werd door de rijtuigen 5268 en 5216 het nieuwe station in
gereden.
![SG2 23][32]
> Voor de opening van metrostation Nesselande 'fietste' Leontien van Moorsel de
metro het station binnen
#### Proefrijtuigen RandstadRail
In de nacht van 1 juli 2005 werd metrorijtuig 5264 overgebracht naar de
werkplaats van NedTrain in Leidschendam. Dit rijtuig werd daarmee het eerste
proefrijtuig voor het voorloopbedrijf RandstadRail. Het werd in Leidschendam
voorzien van een downchopper, waarmee de 1500 Volt gelijkspanning van de
bovenleiding op de Hofpleinlijn kon worden omgezet naar de voor het rijtuig
noodzakelijke gelijkspanning van 750 Volt. Bovendien werd er allerlei
meetapparatuur geplaatst en werd er een forsere pantograaf geplaatst. Daarnaast
kreeg het rijtuig extra gele markeringen op de koppen, om de zichtbaarheid te
vergroten. Begin september ging het rijtuig weer terug naar remise Waalhaven.
![SG2 24][33]
> Metrorijtuig 5264 werd als proefrijtuig omgebouwd voor testritten op de
voormalige Hofpleinlijn
Niet veel later werd het rijtuig in een proefkleurstelling voor RandstadRail
gehuld. De deuren werden blauw bestickerd, de rode bies verdween en de groene
rand kreeg een donkerdere tint grijs. De rand werd op de kop, tussen de
frontseinen in, doorgetrokken en afgerond. Langs de dakrand en de frontruit werd
een blauwe lijn getrokken. Daarna werd het rijtuig voorzien van forse
RandstadRail-logo's. Het rijtuig is voor deze proef altijd maar voor de helft
bestickerd geweest. De andere zijde was nog gehuld in de RET-huisstijl.
![SG2 25a][34]
> Een proefkleurstelling voor RandstadRail
Eind 2005 en begin 2006 werden de overige SG2-rijtuigen uit de serie 5261 tot en
met 5271 overgebracht naar de Waalhaven om daar omgebouwd te worden voor
RandstadRail. Het beveiligingssysteem voor het metronet, ATB, werd hierbij
gedemonteerd en maakte plaats voor het beveiligingssysteem voor RandstadRail:
ZUB. Hiertoe werden onder andere panelen in de cabine aangepast en werd een
treinkoppelspoel aangebracht aan de rechterzijden van de kopdraaistellen. Voor
deze treinkoppelspoelen moesten per rijtuig twee stroomafnemers wijken. Die
zouden op RandstadRail overigens geen functie meer hebben, omdat het gehele
traject in pantograafbedrijf gereden zou worden. Bovendien werden de rijtuigen
voorzien van een andere compressor: de Westinghouse-compressor, met het
karakteristieke geluid, werd vervangen door een gelijksoortige maar stillere
Knorr-compressor, die overigens ook is aangebracht bij de rijtuigen uit de
SG2/1, RSG3 en SG3-serie. De lekken in het persluchtsysteem werden zoveel
mogelijk verholpen en de handgrepen op de kop werden verwijderd, om metrosurfers
te weren.
![SG2 25b][35]
> De bestuurderscabine van een RSG2-rijtuig
In de tussentijd werd er nog wat gesleuteld aan de RandstadRail-uitstraling van
metrorijtuig 5264: de rode bumpers werden zwart geschilderd en er werd een rode
bies aangebracht tussen het donkergrijze en lichtgrijze gedeelte.
Enige tijd later werd metrorijtuig 5269 in de definitieve RandstadRail-
kleurstelling gestoken. De grijze gekromde vlakken op de koppen verdwenen en de
rode bies werd eveneens afgestoten. Op de koppen en de zijkanten werden
RandstadRail-logo's, in een iets bescheidener formaat dan bij metrorijtuig 5264,
aangebracht. De groene zittingen in de rijtuigen werden vervangen door rode
exemplaren. In een later stadium zijn de rijtuigen voorzien van een routelijn
over de rijtuigbak, die 'de nieuwe reisstijl' moest uitdragen.
![SG2 26a][36]
> De definitieve RandstadRail-kleurstelling werd bij alle 11 rijtuigen
aangebracht
![SG2 26b][37]
> Het interieur van een RSG2-rijtuig
De metrorijtuigen 5261 tot en met 5269 zijn in de zomermaanden van 2006
overgebracht naar remisewerkplaats Leidschendam. De metrorijtuigen 5270en 5271
zijn enige tijd later overgebracht. Met deze overbrenging werd remise
Leidschendam de thuisbasis voor de RandstadRail-rijtuigen. Na een lang
proefbedrijf werden de rijtuigen ingezet in de reguliere dienst. Op 11 november
2006 werd RandstadRail officieel geopend. Met de elf rijtuigen werd een
kwartierdienst gereden tussen Rotterdam Hofplein en Den Haag Centraal.
![SG2 27][38]
Niet veel later verscheen de rode lijn over de rijtuigen, die de nieuwe
reisstijl moest benadrukken. Rijtuig 5264 op een open dag in NedTrain-werkplaats
Leidschendam
#### Deraillement RandstadRail
Op 29 november 2006, minder dan drie weken na de officile opening van
RandstadRail, derailleerde metrorijtuig 5262 rijdend richting Rotterdam
Hofplein. Het rijtuig raakte daarbij een bovenleidingmast. Hierdoor ontstond
grote schade. Daarom werd het rijtuig begin 2007 overgebracht naar de Centrale
Werkplaats van de RET aan de Kleiweg. In april van datzelfde jaar was het
rijtuig geheel hersteld en keerde het terug naar remise Waalhaven voor
proefritten. Niet veel later keerde het rijtuig terug op RandstadRail.
![SG2 28][39]
> Metrorijtuig 5262 kwam tegen een bovenleidingmast tot stilstand
#### Metrobrand station De Akkers
Op 31 oktober 2006 omstreeks 23:50 uur brak er brand uit in metrorijtuig 5229.
Het vuur verspreidde zich snel door het rijtuig. Het aangekoppelde metrorijtuig
5201 ontkwam niet aan de vuurzee en raakte eveneens voor een groot gedeelte
verwoest. De camerabeelden van de stations Spijkenisse Centrum, Heemraadlaan en
De Akkers lieten zien dat de brand zich binnen enkele minuten had ontwikkeld van
lichte rookverschijnselen tot een hevige, uitslaande brand. Er raakte niemand
gewond.
![SG2 29][40]
> De brand verwoestte metrorijtuigen 5201 en 5229 voor een groot gedeelte
Metrorijtuig 5217 liep slechts lichte rook- en waterschade op en werd op de
's-Gravenweg intensief gereinigd en verscheen daarna weer in reizigersdienst. De
rijtuigen 5201 en 5229 werden ontdaan van nog bruikbare onderdelen, zoals
draaistellen en apparatuur, en werden vervolgens grotendeels gesloopt.
![SG2 30][41]
> Metrorijtuig 5229 is ontdaan van bruikbare onderdelen en ligt op haar zijkant
in afwachting van de sloop
>
> Van metrorijtuig 5201 werd de kop van de A-bak gescheiden. Deze werd op de
Kleiweg gereinigd, gedeeltelijk gerenoveerd, voorzien van pootjes en
gereedgemaakt voor gebruik op de Railtech-beurs in Utrecht, maart 2007.
![SG2 31][42]
> De kop van metrorijtuig 5201 heeft in de originele kleurstelling enige tijd
ter promotie op de RailTechbeurs gestaan
Ruim twee jaar later kreeg de kop een nieuwe kleurstelling, die meer weg had van
het nieuwe RSG3-materieel voor Randstadrail: wit met blauwe deuren. Voorop
verscheen een levensgroot RET-logo. De kop heeft ook nog op de Skills Masters-
beurs in Ahoy gestaan. Daarna werd hij opgeslagen in remise Hillegersberg, bij
de werkgroep Metro van Stichting Romeo. Het RET-logo is inmiddels vervangen door
het gele M-logo en de aansluiting voor de afstandbediening van de railslijpwagen
is teruggeplaatst.
![SG2 32][43]
> Voorzien van de nieuwe kleurstelling heeft de kop ook onder andere Skills
Masters in Ahoy bezocht
In de periode na de brand werd een branddetectiesysteem aangebracht in alle
SG2-rijtuigen.
#### Modificaties en proeven
In november 2007 werd metrorijtuig 5226 bij wijze van proef voorzien van
separatieruiten met frame. Deze frames moesten voorkomen dat de beschermfolie
losgemaakt kon worden. De proef is echter nooit doorgezet, het rijtuig heeft de
frames wel gehouden.
![SG2 33][44]
> Metrorijtuig 5226 werd als proef voorzien van omlijste separatieruiten
Eveneens in november 2007 werden alle rijtuigen voorzien van een vloercoating.
Deze zwarte vloercoating moest ervoor zorgen dat de vloeren van de rijtuigen
beter van graffiti te ontdoen waren. Daarnaast zou de coating slipbestendig
zijn. De grijze vloeren van de SG2-rijtuigen werden hiermee verleden tijd.
In dezelfde periode werden de gloeilampen in het toplicht, de sluitseinen en
richtingaanwijzers bij alle rijtuigen vervangen door LED-lichten. Deze
modificatie moest daarmee de onderhoudskosten doen dalen, omdat LED-verlichting
veel langer meegaat dan gloeilampen. Bovendien zijn LED-lampen energiezuiniger
dan gloeilampen.
Op 9 februari 2008 bestond de Rotterdamse metro veertig jaar. Om dit te vieren
werd een feestvoertuig samengesteld. De metrorijtuigen 5202 en 5260 werden
hiervoor geselecteerd, omdat deze rijtuigen de oudste respectievelijk nieuwste
van de oude generatie waren, de RSG2's daargelaten. Aan de buitenzijde versierd
met bloemstukken en aan de binnenzijde voorzien van vlaggetjes en oude
metrofoto's reed deze combinatie een speciale rit voor genodigden.
![SG2 34][45]
> De metrorijtuigen 5202 en 5260 vormden de feestmetro ter viering van veertig
jaar metro
#### Vandalisme
In 2008 werden vooral de SG2-rijtuigen in toenemende mate gevandaliseerd. Niet
alleen werden de wanden in groten getale kapotgetrapt, ook nam de hoeveelheid
tags in het interieur hand over hand toe. Een tot dan toe relatief onbekende
vorm van graffiti deed zijn intrede in het interieur: de etsende graffiti. De
inkt uit de viltstiften, die vaak vermengd was met een sterk zuur, brandde zich
in de wandbekleding en beglazing, waardoor deze onherstelbaar beschadigd
raakten. Met de reguliere graffitiverwijderingsmiddelen was deze soort graffiti
nauwelijks te verwijderen. De ingetrapte wanden hadden vaak scherpe randen en
werden dan ook in veel gevallen vervangen, of voorzien van een 'pleister': een
kleiner stuk wandmateriaal dat het gat moest afdekken.
Metrorijtuig 5240 werd in september 2008 uitgerust als proefrijtuig tegen
graffiti. De cabinewanden van het rijtuig werden overgeschilderd en de overige
wandbeplating werd met witte folie bedekt. Helaas werd deze folie al snel op
meerdere plaatsen door reizigers losgetrokken, waardoor de eerste proef
mislukte. Een maand later werd alle binnenbekleding van het rijtuig
overgeschilderd in dezelfde kleur als de cabinewanden hadden. Over deze
kleurlaag kwam een transparante graffitiwerende coating.
![SG2 35][46]
> Het interieur van metrorijtuig 5240 is korte tijd bestickerd geweest met witte
folie
In februari 2009 werd een tweede proefrijtuig, metrorijtuig 5241, voorzien van
een gelijke graffitiwerende coating. Ook in dit rijtuig werden alle wanden in
een egale kleur geschilderd en werd de kleurlaag afgedekt met een
graffitiwerende coating. Bekraste ruiten werden vervangen door ongehavende
exemplaren. Door een lik-op-stukbeleid bleven de rijtuigen langer gespaard van
graffiti en zagen ze er schoner uit.
![SG2 36][47]
> Metrorijtuig 5241 werd aan de binnenzijde volledig geverfd en gecoat. Ook
bekraste ruiten en separatieruiten werden vervangen
In september 2009 kreeg metrorijtuig 5238 als derde proefrijtuig een
gerenoveerde interieurbekleding. In dit rijtuig werd alle zijwandbeplating
vervangen door nieuwe, schone beplating met het bekende houtmotief. Ook bij dit
rijtuig werden de cabinewanden in een egale kleur geschilderd, omdat het
wandmateriaal zich hierbij moeilijk liet vervangen. Ook dit rijtuig behield lang
zijn schone uitstraling.
#### Reclame
Synchroon aan de proefrijtuigen met graffitiwerend wandmateriaal werd in
november 2008 metrorijtuig 5203 voorzien van totaalreclame in het interieur.
Alle wandpanelen, maar ook gedeelten van het plafond, werden voorzien van de
reclame-uiting van Hogeschool Rotterdam. De cabinedeuren werden omgetoverd in
deuren die naar een mannen- of vrouwentoilet zouden leiden. Naast dit rijtuig
werd ook een aantal metrostations tijdelijk voorzien van gelijksoortige
beplakking. Hiermee was dit rijtuig het eerste rijtuig dat geheel gehuld werd in
beplakking aan de binnenzijde; de resultaten hiervan werden positief bevonden.
Twee jaar na het aanbrengen is de bestickering in dit rijtuig, op die van de
cabinedeuren na, verwijderd.
![SG2 37][48]
> Metrorijtuig 5203 heeft geruime tijd met reclamebestickering van Hogeschool
Rotterdam rondgereden
In de volgende maanden werden meer rijtuigen beplakt. De folie had een positief
effect op de sociale veiligheid; reizigers ervoeren de folie als leuk en
vrolijk. Het nadeel van de folie was dat sommige reizigers de folie lostrokken
of erin krasten.
De metrorijtuigen 5204, 5205, 5206 en 5207 werden aansluitend voorzien van
reclamefolie in het thema 'Rotterdam Durft'. Nieuw hierbij was dat ook de
passagiersdeuren aan de buitenzijde voorzien werden van folie. Op de
passagiersdeuren waren aan de buitenzijde personages te zien die 'durfden', aan
de binnenzijde werden de verhalen achter deze personages afgebeeld.
![SG2 38][49]
> Rotterdam durft: deze reclamerijtuigen kregen naast interieurbestickering ook
bestickering aan de buitenzijde van de passagiersdeuren
De rijtuigen 5210 tot en met 5215 werden voorzien van een Aardig Onderweg-thema
in het kader van een personeelswervingscampagne. In het interieur waren
afbeeldingen van RET'ers met bijbehorende verhalen te zien. Op buitenzijden van
de rijtuigdeuren waren eveneens RET'ers afgebeeld.
![SG2 39][50]
> Er zijn zes metrorijtuigen omgedoopt tot 'Aardig Onderweg'-metro's
De rijtuigen 5202, 5218, 5220, 5223 en 5237 werden gehuld in het Rotterdam
Climate Initiative-thema. Dit thema, dat onder andere tot stand kwam met
medewerking van de RET, benadrukte de 'groene' manier van werken binnen
Rotterdam en de RET. Bij deze rijtuigen werden de passagiersdeuren aan de
buitenzijde voorzien van groene stickers met boomblaadjes en de tekst 'Ik teken
ervoor'. De beplating onder de ramen werd voorzien van teksten als:
'Milieuvriendelijk reizen? RET!'
![SG2 40][51]
> Een aantal metrorijtuigen moest de milieuvriendelijke insteek van de RET
benadrukken
Het energiebedrijf Eneco heeft themabestickering aan laten brengen in de
metrorijtuigen 5221 en 5243. Van deze rijtuigen is enkel het interieur
bestickerd.
RTV Rijnmond heeft metrorijtuig 5226 aan de binnenzijde laten voorzien van
reclamebestickering. Op de cabinewanden waren foto's van de studio's te zien, de
overige wandbekleding was bedekt met enkele foto's en een RTV Rijnmond-motief.
In het kader van de metrolijnnetwijzigingen die eind 2009 in zouden gaan, werden
de rijtuigen 5227, 5231, 5239, 5246, 5251 en 5252 voorzien van themabestickering
die de lijnnetwijzigingen moesten benadrukken. Op de cabinewanden pronkte een
grote routekaart met daarop de nieuwe lijnnetwijzigingen, de overige wandpanelen
waren voorzien van routevorken en silhouetten van reizigers.
![SG2 41][52]
> Zes rijtuigen werden in 2009 bestickerd in het kader van de lijnnetwijzigingen
Een ander RET-thema was de Fast Ferry. Dit thema werd aangebracht in de
metrorijtuigen 5222, 5224, 5233, 5234, 5245 en 5258. Op de cabinewanden was een
foto te zien van de stuurhut van de kapitein, de wanden waren bekleed met foto's
en teksten. De passagiersdeuren waren aan de buitenzijde beplakt met foto's van
de Fast Ferry en de kapitein en onder de ruiten waren teksten aangebracht als
'Welkom aan boord van onze Fast Ferry Metro!'.
![SG2 42][53]
> Zes rijtuigen werden voorzien van de Fastferry-campagne
Gemeente Rotterdam heeft van de rijtuigen 5223, 5225 en 5250 zwerfafvalmetro's
laten maken, althans: het thema moest mensen aansporen zwerfafval op te ruimen.
Aan de binnenzijde waren foto's van Rotterdammers te zien die een bord
vasthielden waarop teksten te lezen waren die zwerfafval moesten tegengaan. Ook
waren er foto's afgebeeld van rondslingerende kranten en typische RET-bekertjes.
Rijtuig 5236 was voor Woonstad Rotterdam voorzien van interieurbestickering. Op
de cabinewanden pronkten foto's, terwijl de andere wanden van de metro bekleed
waren met teksten en kleinere foto's.
Enigszins in lijn met het zwerfafvalthema werd metrorijtuig 5244 voorzien van
anti-vandalismebestickering, eveneens afkomstig van Gemeente Rotterdam. Op de
wandbekleding waren foto's te zien van gevandaliseerde objecten, zoals vernielde
prullenbakken en bankjes.
#### Uitstroom RSG2-materieel
Met de instroom van het RSG3-materieel in 2008 en 2009, werden de RSG2-rijtuigen
5261 tot en met 5271 langzaam maar zeker verstoten van RandstadRail. Ze werden,
wanneer er genoeg RSG3-rijtuigen voorhanden waren, zoveel mogelijk uit de
exploitatie gehouden. Echter, vanwege de kinderziektes met voornamelijk de
airconditioning van de RSG3-rijtuigen, zijn de RSG2-rijtuigen zo nu en dan toch
nog ingezet. Eind 2009 viel uiteindelijk het doek voor de exploitatie van de
RSG2-rijtuigen op RandstadRail. Begin november 2009 reden de rijtuigen 5263 en
5268 als laatste RSG2's hun ritten op RandstadRail. Alle rijtuigen werden na
buitendienststelling voor RandstadRail overgebracht naar remise Waalhaven. Niet
lang daarna werden ze gestald op de remise 's-Gravenweg, in afwachting van
besluitvorming.
![SG2 43][54]
> De RSG2-rijtuigen wachten op de sporen 361 en 362 van remise 's-Gravenweg hun
laatste weken op RET-terrein af
Met RSG2-rijtuig 5270 is, na haar terugkeer op de 's-Gravenweg, een proef gedaan
om te testen of de RSG2-rijtuigen als tussenrijtuig kunnen worden ingezet. De
RSG2's zouden, met wat aanpassingen, tussen twee SG2's gekoppeld kunnen worden
en op die manier toch nog in dienst genomen worden. Als tussenrijtuig weliswaar,
omdat deze rijtuigen niet over een ATB-installatie beschikten. Bij metrorijtuig
5270 zijn daartoe de ZUB-spoelen verwijderd en werden er stroomafnemers
teruggeplaatst. Met dit rijtuig is een testrit gemaakt naar Nesselande en terug
naar de 's-Gravenweg.
![SG2 44a][55]
> Metrorijtuig heeft op 14 juli 2009 als tussenrijtuig een proefrit naar
Nesselande gemaakt. Merk wederom het brede cabineraam van metrorijtuig 5222 op
Op zich waren de resultaten van deze testrit bevredigend; er was al getracht om
de RandstadRail-bestickering te verwijderen en daarmee de normale huisstijl van
de SG2's weer tevoorschijn te halen. De herinzet van de rijtuigen 5261 tot en
met 5271 is echter altijd bij een proef gebleven; de rijtuigen beschikten
namelijk niet over een brandmeldinstallatie, waardoor brand in het middelste
rijtuig niet snel genoeg door de bestuurder zou kunnen worden opgemerkt. Ook was
het SG3-materieel in aantocht, waardoor mogelijke krapte in het wagenpark niet
zou eisen dat de rijtuigen terug zouden keren op de metrobaan.
![SG2 44b][56]
> Er was reeds een begin gemaakt met het verwijderen van de RandstadRail-
bestickering op metrorijtuig 5270
In januari 2010 werden alle RSG2-rijtuigen overgebracht van emplacement
's-Gravenweg naar het werkemplacement. Hier werden de rijtuigen n voor n op een
dieplader getrokken. Daarmee werden ze naar Groot-Ammers gebracht, en vervolgens
opgeslagen in afwachting van verdere ontwikkelingen. Vanwege ruimtegebrek
vanwege onder andere de instroom van SG3-materieel, konden de rijtuigen niet op
RET-terrein verblijven.
![SG2 45][57]
> Vanaf het begin van 2010 hebben de elf RSG2-rijtuigen in Groot-Ammers gestaan
#### Afstoten SG2-materieel
Op 30 november 2009 werd de eerste reizigersdienst met de rijtuigen 5602 en 5604
gereden. Dit symboliseerde het begin van het SG3-tijdperk en daarmee het
naderende einde van de SG2-generatie.
Naarmate er meer SG3's instroomden en in dienst werden genomen, werden er
SG2-rijtuigen afgestoten. Metrorijtuig 5251 werd op 4 maart 2010 als eerste
rijtuig van de SG2-serie definitief aan de kant gezet vanwege een
tractiestoring. Dit rijtuig is sindsdien niet meer in dienst verschenen. Na dit
eerste rijtuig volgden een aantal andere rijtuigen die met grote storingen aan
de kant gezet werden. Op een gegeven moment stonden de rijtuigen 5202, 5204,
5206, 5207, 5213, 5220, 5222, 5223, 5224, 5225, 5227, 5233, 5237, 5242, 5246,
5251, 5252 en 5255 aan de 's-Gravenweg. Deze zijn, vanwege ruimtegebrek aan de
's-Gravenweg, overgebracht naar remise Waalhaven.
Metrorijtuig 5222 is in april 2010 op het emplacement gederailleerd. Hierbij
heeft het rijtuig schade opgelopen aan het draaistel en de
zandstrooiinstallatie. Het rijtuig heeft, zoals hierboven reeds vermeld is,
enige tijd op de Waalhaven gestaan, maar is daarna teruggekeerd naar de
's-Gravenweg. Dit rijtuig werd daar gebruikt als proefobject voor graffiti- en
vuilverwijdering. Het idee was om met een koolzuursneeuwinstallatie de muren van
de metrotunnels te ontdoen van vuil en graffiti. Om de koolzuursneeuw te testen
is een proef gedaan op metrorijtuig 5222. Hierbij is een gedeelte van de
graffiti van het rijtuig af 'gestoomd'. Het is overigens bij deze proef
gebleven.
![SG2 46][58]
> Metrorijtuig 5222 is na een licht deraillement buiten dienst gesteld
Metrorijtuig 5252 werd in de zomer van 2011 naar de Kleiweg getransporteerd. Er
leek een potentile koper gevonden te zijn voor de metrorijtuigen uit de SG2 en
RSG2-serie. Een groot aantal rijtuigen zou naar de stad Monterrey in Mexico
gaan, om daar een jaar of vijf te gaan rondrijden. Hiertoe zouden de rijtuigen
in Duitsland grondig gereviseerd worden: er zou een nieuwe huisstijl komen, het
interieur zou volledig worden vervangen, de kop van de rijtuigen zou
gemodificeerd worden en de rijtuigen zouden worden voorzien van airconditioning.
Voorwaarde hieraan was onder andere dat de RET zelf ook een gedeelte van de
revisie op zich zou nemen, en wel van de draaistellen. Metrorijtuig 5252 heeft
als onderzoeksobject gediend voor de draaistelrevisie. Na enkele maanden is het
rijtuig teruggekeerd naar de Waalhaven. Uiteindelijk is het plan om de rijtuigen
aan Mexico te verkopen afgeketst.
![SG2 47][59]
> Metrorijtuig 5252 heeft als proefwagen voor draaistelrevisie enige maanden op
de Kleiweg doorgebracht, naast metrorijtuig 5411 dat een D-beurt kreeg
Nadat de eerdergenoemde 18 SG2-rijtuigen op de Waalhaven waren gestald, werden
'nieuwe' buitendienstgestelde rijtuigen op de 's-Gravenweg gestald. Metrorijtuig
5260 was de eerste, waarna nog ongeveer twintig andere rijtuigen volgden.
Uiteindelijk, een jaar na het initiren van de verkoop van de rijtuigen aan
Mexico, bleek een tweede stad genteresseerd te zijn in de aanschaf van 25
gebruikte SG2-rijtuigen: de Turkse stad Bursa. 44 rijtuigen zijn verkocht aan
een Duitse firma, die uiteindelijk 25 rijtuigen voor Bursa opknapt. Metrorijtuig
5259 is halverwege oktober 2012 in dienstvaardige staat per vrachtwagen naar
Turkije vertrokken, om daar allerlei testen te gaan uitvoeren, zoals
profielmetingen. Metrorijtuig 5231 volgde ongeveer een maand later, op 12
november 2012.
![SG2 48][60]
> Metrorijtuig 5259 is op 16 oktober 2012 overgedragen aan de Duitse
tussenhandelaar en op transport gesteld
Een RET-medewerker heeft begin november een weekend in Bursa doorgebracht om
rij-instructeurs en werkplaatspersoneel op te leiden en samen met de Duitse
tussenhandelaar profielritten voor te bereiden.
![SG2 49][61]
> Metrorijtuig 5259 tijdens de instructieritten in Bursa
Ongeveer een maand na het transport van metrorijtuig 5259, werd het tweede
proefrijtuig overgedragen. Dit rijtuig is op maandag 12 november 2012 op de
dieplader getrokken en verliet in de vroege nacht van 13 november Rotterdams
grondgebied.
![SG2 50][62]
> Het transport met metrorijtuig 5231 had de nodige moeite om de kruisingen te
passeren
Begin januari 2013 doken de eerste foto's op van metrorijtuig 5231 dat een
volledig nieuwe conservering had gekregen. Het gehele rijtuig was in
mosterdgroen gehuld, tot aan de rubberen hoekstukken van de bumpers toe. Enkel
de oorspronkelijke deurdrukkers en de noodremlampjes boven de zijruiten in de
cabine bleven gehandhaafd in hun oorspronkelijke kleuren.
![SG2 51][63]
> Metrorijtuig 5231 werd begin 2013 in een nieuw groen jasje gestoken
Van de overige 42 rijtuigen die verkocht zijn, zullen enkele nog rijvaardig uit
dienst genomen worden. De meeste rijtuigen die verkocht zijn, staan al enige
tijd op de 's-Gravenweg, de Waalhaven of in Groot-Ammers te wachten op
transport.
Naast de 44 rijtuigen die verkocht zijn, zullen er vijftien rijtuigen tot 2014
blijven rijden. Zoals het er nu naar uit ziet betreft dit de metrorijtuigen
5203, 5210, 5212, 5214, 5217, 5218, 5219, 5221, 5234, 5236, 5238, 5239, 5243,
5245 en 5258. Hiervan worden zes rijtuigen standaard ingezet tijdens de dienst;
negen rijtuigen zullen in principe als reserve langs de kant staan. Tien
rijtuigen zijn dusdanig beschadigd dat deze niet verkocht noch behouden zullen
worden. Deze rijtuigen, te weten 5215, 5220, 5222, 5224, 5232, 5251, 5260, 5262,
5263 en 5267, zijn door de werkgroep Metro van stichting Romeo van waardevolle
onderdelen ontdaan. De onderdelen zijn opgenomen in de magazijnvoorraad van
zowel RET als Romeo. Na deze demontageactie worden deze rijtuigen gesloopt.
Inmiddels is rijtuig 5215 als eerste rijtuig op 6 december 2012 naar de sloper
getransporteerd.
![SG2 52][64]
> Een drietal RSG2-rijtuigen in Groot-Ammers werd ontdaan van waardevolle
onderdelen
De rijtuigen 5217 en 5243 zijn aangemerkt als potentile museumrijtuigen voor
Romeo. Rijtuig 5217 vanwege haar roerige geschiedenis; metrorijtuig 5243 vanwege
haar goede conditie.
#### Aanrijdingen en deraillementen
Vanwege de aanwezigheid van gelijkvloerse kruisingen op het metrotraject
Capelsebrug Binnenhof en De Tochten, hebben de rijtuigen uit de SG2-serie
regelmatig aanrijdingen gemaakt. De grootste aanrijdingen worden hieronder
beschreven.
##### 5227
In 1996 raakte metrorijtuig 5227 betrokken bij een forse aanrijding met een
tractor met mestwagen op overweg 's-Gravenweg.
![SG2 53][65]
> Metrorijtuig 5227 werd aangereden door een tractor. Rotterdams Dagblad
##### 5264
Op 13 maart 2001 derailleerde het voorste draaistel van metrorijtuig 5264, dat
gecombineerd was met metrorijtuig 5238. Dit gebeurde op spoor 1 nabij
metrostation De Tochten.
##### 5233
Op 8 augustus 2002 raakte metrorijtuig 5233 betrokken bij een aanrijding met een
grasmaaimachine ter hoogte van de kruising Hoofdweg, spoor 1. De bestuurder van
de grasmaaimachine kwam hierbij om het leven.
##### 5246
Metrorijtuig 5246 raakte op 3 mei 2003 betrokken bij een ernstige aanrijding op
de overweg Kralingseweg. De bij de aanrijding betrokken auto kwam klem te zitten
tussen de metro en een bovenleidingmast op de kruising. De brandweer heeft een
gedeelte van het metrorijtuig opengeknipt om de bekneld geraakte automobilist te
kunnen bevrijden. De automobilist heeft het ongeluk desondanks niet overleefd.
##### 5230
Op 8 november 2004 raakte metrorijtuig 5230 zwaar beschadigd tijdens een
aanrijding met een vrachtwagen op de kruising President Rooseveltweg in de wijk
Ommoord. De metrotrein, bestaande uit de rijtuigen 5230, 5215 en 5229 was
vertrokken uit station Graskruid, bereed de overweg en ramde een Macedonische
vrachtwagen. Het rijtuig kwam halverwege de overweg tot stilstand.
Het rijtuig is hersteld in de lijnwerkplaats van remise 's-Gravenweg. Onder
andere een gedeelte van de beplating in de kop, alsmede de voorruit en de
stuurtafel, waren dusdanig beschadigd geraakt dat deze vervangen moesten worden.
![SG2 55][66]
> Metrorijtuig 5230 werd geramd door een uit Macedoni afkomstig zijnde
vrachtwagen
###### 5217
In de ochtend van 25 oktober 2005 raakte metrorijtuig 5217, gecombineerd met de
rijtuigen 5243 en 5222, betrokken bij een grote aanrijding op de President
Rooseveltweg. De vrachtwagen kwam vanuit de oostelijke richting in botsing met
metrorijtuig 5217, dat spoor 2 richting Nesselande bereed. De vrachtwagen ramde
de kop van het metrorijtuig, waardoor het voorste draaistel derailleerde en de
kant van spoor 1 op reed.
![SG2 56][67]
Enkel het voorste draaistel van metrorijtuig 5217 derailleerde, in de richting
van spoor 1
Door de enorme impact van de botsing klapte een bovenleidingmast op de kruising
volledig van zijn fundament. De mast kwam op het dak van metrorijtuig 5217
terecht. De vrachtwagenchauffeur kwam bekneld te zitten in zijn cabine, waardoor
de brandweer een gedeelte van de zijwand van metrorijtuig 5217 openknipte, ter
hoogte van deur 11.
![SG2 57][68]
> Een gedeelte van de zijwand moest opengeknipt worden om de
vrachtwagenchauffeur te kunnen bevrijden
Het rijtuig werd na de aanrijding per spoor overgebracht naar de centrale
werkplaats aan de Kleiweg, om daar hersteld te worden. De weggeknipte beplating
en de beschadigde kop werden hierbij hersteld. Begin 2006 was het rijtuig weer
gereed voor de dienst.
![SG2 58][69]
> Metrorijtuig 5217 werd hersteld in centrale werkplaats Kleiweg
#### Trivia
De toplichten van de rijtuigen tot en met 5214 zijn iets verder naar voren
geplaatst dan de toplichten van de rijtuigen vanaf 5215.
![SG2 59][70]
> Een kleine constructiewijziging tijdens de bouw heeft ertoe geleid dat de
toplichten van de metrorijtuigen vanaf 5215 wat verder naar achteren geplaatst
zijn
Metrorijtuig 5229 heeft enige tijd als proefwagen rondgereden met een trambel.
Dit om de geluidshinder van de tyfoon van de metro te beperken. De proef is
echter geen succes gebleken en de trambel werd verwijderd.
Na de midliferevisie keerden de gele stickers 'zitplaats bestemd voor invalide'
niet meer terug in de rijtuigen. Begin 2009 zijn alle waarschuwingsstickers
'niet tegen de deuren leunen!' van de deurruiten verwijderd.
![SG2 60a][71]
_NIET TEGEN DE DEUREN LEUNEN !_
De rijtuigen uit de MG2 en SG2-serie hebben lange tijd met deze karakteristieke
stickers rondgereden
![SG2 60b][72]
Op de balkons tussen de deuren 3 en 10 zijn de steunstangen weggelaten om ruimte
te maken voor rolstoelgebruikers. Tijdens de midliferevisie zijn extra
deurdrukkers aangebracht op de steunstangen langs dit balkon. Er waren speciaal
aangewezen plekken voor invaliden. Op het raam links hangt een sticker 'opstaan
voor iemand misstaat niemand'
De plaatsing van de rij-/rempook in de rijtuigen uit de SG2-serie is op een
gegeven moment veranderd. Aanvankelijk zat deze ingebouwd in een gleuf. Omdat de
rij-/remcontroller een vervelend piepend geluid maakte en naar verloop van tijd
stroever werkte, is deze naar links verplaatst.
![SG2 61][73]
> Aanvankelijk was de rij-/rempook ingebouwd in de stuurtafel, in een later
stadium is deze verplaatst en langs de stuurtafel bevestigd
Rond 1998 werden alle bestuurderscabines van de SG2-rijtuigen voorzien van een
airconditioningsysteem. Door de grote voorruit konden de temperaturen in de
bestuurderscabine bij zonnig weer snel oplopen.
![SG2 62][74]
Iedere bestuurderscabine beschikt over een airconditioningsysteem (links).
Rechts ervan is de hoogspanningskachel te zien
### Technische gegevens
 * Fabrikant rijtuigbak: Duwag, Dusseldorf, Duitsland 
 * Fabrikant draaistellen: RMO Werkspoor
 * Fabrikant elektrische uitrusting: Holec (later Traxis), Ridderkerk
Bouwjaar
 * 1980: 5201 - 5212
 * 1981: 5213 - 5228 
 * 1982: 5229 - 5244 
 * 1983: 5245 - 5260 
 * 1984: 5261 - 5271 
Economische levensduur: 30 jaar
Hoogte rijtuigbak: 3.580 mm Hoogte rijtuigvloer: 1.060 mm Maximale hoogte
pantograaf: 6.325 mm Breedte over treeplanken: 2.822 mm Breedte over rijtuigbak:
2.730 mm Lengte (koppeling tot koppeling): 29.800 mm Asafstand: 2.200 mm
Hartafstand draaistellen: 11.000 mm
Massa onbelast: 42.281 kg Maximale wieldruk: 5.709 kg
Aantal zitplaatsen: 72 Aantal staanplaatsen: 144
Aandrijving: 6 gelijkstroommotoren Tractie-installatie: chopperinstallatie
Stroomafname: derderail en bovenleiding Motorvermogen: 56 kW Totaal vermogen:
336 kW Maximale snelheid: 80 km/h Maximale versnelling: 1,0 m/s Remvetraging
bedrijfsremming: 1,2 m/s Remvertraging noodremming: 2,9 m/s
Revisiejaar
 * 1997: 5201, 5222
 * 1998: 5202 - 5208, 5270
 * 1999: 5209, 5211, 5212, 5218, 5219, 5229, 5230, 5232, 5262, 5263
 * 2000: 5210, 5213, 5217, 5220, 5221, 5223 - 5228, 5231, 5233 - 5238, 5241, 5243 - 5245, 5248, 5250 - 5258, 5260, 5261, 5264, 5267, 5271
 * 2001: 5214 - 5216, 5239, 5240, 5242, 5246, 5247, 5249, 5259, 5264, 5266, 5268, 5269
Gereviseerd bij Adtranz:
 * 5217 - 5221 
 * 5223 - 5228
 * 5231
 * 5233 - 5247
 * 5250 - 5257
 * 5261
Getracht is alle rechthebbenden van de in dit artikel gebruikte foto's te
achterhalen en te benaderen. Mocht u, als auteur van een of meerdere in dit
artikel gebruikte foto's, niet benaderd zijn, dan verzoeken wij u contact op te
nemen met een van de beheerders.
Laatst aangepast op 4 oktober 2014 door Tristan
### Eigen aanvulling
Onderstaande tekst komt niet meer van RETmetro.nl
#### Cabine Type T
Overgenomen uit een oudere opleidingsmap tot metrobestuurder, van voor 2001
omdat de oude ATB signalering nog genoemd wordt (bijv. groen 30 ipv groen 35).
Schematische indeling cabine Type T:
![cabinepaneel][75]
Uitgesplitst met legenda per onderdeel:
Linksboven:
![links boven][76]
  1 drukknop "automatische ontkoppeling"
  2 drukknop "overbrugging noodremcircuit" (alleen te ontgrendelen met een sleutel) 
  3 controlelamp "front en sluitseinen handbediening" 
  4 drukknop met signaallamp "testen noodremcircuit" 
  5 schakelaar "front- en sluitseinen" 
  6 schakelaar "signaallampen vol/dim" 
  7 controlelamp "parkeerlamp" 
  8 controlelamp "algemene storingsmelder" 
  9 drukknop "verlaging aanzetstroom" 
  10 drukknop met signaallamp "max./differentiaal rijden" (Later Reset Tractie)
  11 schakelaar "richtingaanwijzing" 
Linksonder:
![links onder][80]
  57 controlelamp "stuurstroom in" 
  58 stuurstroom kruk 
  59 contactslot 
  60 trekknop "achteruit" (maakt achteruit schakelen mogelijk) 
  61 rijkeuze kruk 
Midden:
![midden][77]
  12 controlelamp "richtingaanwijzers" 
  13 drukknop "omroep binnen" 
  14 drukknop "halte afroep passagiers" 
  15 signaallamp "atb" (0 absoluut) 
  16 signaallamp "atb" (groen 30) 
  17 drukknop met signaallamp "alarmlichten" 
  18 drukknop "omroep buiten" 
  19 drukknop "halte doorbladeren" 
  20 signaallamp "atb" (10 absoluut) 
  21 signaallamp "atb" (groen 15) (Later vervangen door ATB signaal groen 60)
  22 drukknop met signaallamp "ontgrendelen deuren links" 
  23 controlelamp "deuren gesloten" (groene pijlen) 
  24 drukknop met signaallamp "ontgrendelen deuren rechts" 
  25 signaallamp "atb storing" 
  26 signaallamp "atb" (15 permissief) 
  27 drukknop "deuren centraal open links" 
  28 drukknop "deuren sluiten" 
  29 drukknop "deuren centraal open rechts" 
  30 drukknop "permissief" 
  31 signaallamp "atb" (0 permissief) 
  32 signaallamp "atb" (geel 40 sneltram) 
  33 signaallamp "atb" (vertreksverbod) 
  34 schakelaar "frontlampen" (vol/dim) 
  35 controlelamp "pneumatisch remmen algemeen" 
  36 controlelamp "pneumatisch remmen lokaal" 
  37 signaallamp "atb" (groen 40) 
  38 signaallamp "vrijloop" (niet in gebruik) 
  39 ontgrendelslot "pantograaf op" 
  40 drukknop "pantograaf op" 
  41 drukknop "pantograaf op" 
  42 signaallamp "atb" (groen 60) 
  43 signaallamp "atb" (in) 
  44 schakelaar "cabineverlichting" 
  45 drukknop met signaallamp "pantograaf neer" 
  46 controlelamp "hoogspanning aanwezig" 
  47 signaallamp "atb" (groen 70) 
  48 drukknop "deblokkeren" 
  49 schakelaar "ruitenwissers" 
  50 drukknop "stroomafnemers op" 
  51 drukknop "stroomafnemers neer" 
Rechts boven:
![rechtsboven][78]
  52 drukknop "uitschakelen parkeerstand" 
  53 drukmeter "luchtremsysteem" 
  54 schakelaar "omschakelen voltmeter" 
  55 laagspanningsvoltmeter 
  56 hoogspanningsamperemeter 
Rechts onder:
![rechtsonder][79]
  62 rij/rem kruk 
  63 drukknop "overname dodeman" 
  64 noodschakelaar
Hier volgen nog wat foto's van de cabinepanelen:
![links](https://raymii.org/s/inc/img/metro/cab/foto-links-1.jpg)
![links](https://raymii.org/s/inc/img/metro/cab/foto-links-2.jpg)
![links](https://raymii.org/s/inc/img/metro/cab/foto-links-3.jpg)
![midden](https://raymii.org/s/inc/img/metro/cab/foto-midden-1.jpg)
![midden](https://raymii.org/s/inc/img/metro/cab/foto-midden-2.jpg)
![midden](https://raymii.org/s/inc/img/metro/cab/foto-midden-3.jpg)
![rechts](https://raymii.org/s/inc/img/metro/cab/foto-rechts.jpg)
![rechts](https://raymii.org/s/inc/img/metro/cab/foto-rechts-2.jpg)
![overzicht](https://raymii.org/s/inc/img/metro/cab/foto-overzicht.jpg)
[1]: http://retmetro.nl/cms/materieel/sg2
[2]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_01a.jpg
[3]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_01b.jpg
[4]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_02.jpg
[5]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_03.jpg
[6]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_04a.jpg
[7]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_04b.jpg
[8]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_05.jpg
[9]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_06.jpg
[10]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_07.jpg
[11]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_08.jpg
[12]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_09a.jpg
[13]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_09b.jpg
[14]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_10a.jpg
[15]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_10b.jpg
[16]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_11.jpg
[17]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_12a.jpg
[18]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_12b2.jpg
[19]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_12c.jpg
[20]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_12d.jpg
[21]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_13.jpg
[22]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_14a.jpg
[23]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_14b.jpg
[24]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_15.jpg
[25]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_16.jpg
[26]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_17.jpg
[27]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_18.jpg
[28]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_19.jpg
[29]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_20.jpg
[30]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_21.jpg
[31]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_22.jpg
[32]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_23.jpg
[33]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_24.jpg
[34]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_25a.jpg
[35]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_25b.jpg
[36]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_26a.jpg
[37]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_26b.jpg
[38]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_27.jpg
[39]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_28.jpg
[40]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_29.jpg
[41]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_30.jpg
[42]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_31.jpg
[43]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_32.jpg
[44]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_33.jpg
[45]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_34.jpg
[46]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_35.jpg
[47]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_36.jpg
[48]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_37.jpg
[49]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_38.jpg
[50]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_39.jpg
[51]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_40.jpg
[52]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_41.jpg
[53]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_42.jpg
[54]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_43.jpg
[55]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_44a.jpg
[56]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_44b.jpg
[57]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_45.jpg
[58]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_46.jpg
[59]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_47.jpg
[60]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_48.jpg
[61]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_49.jpg
[62]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_50.jpg
[63]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_51.jpg
[64]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_52.jpg
[65]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_53.jpg
[66]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_55.jpg
[67]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_56.jpg
[68]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_57.jpg
[69]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_58.jpg
[70]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_59.jpg
[71]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_60a.jpg
[72]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_60b.jpg
[73]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_61.jpg
[74]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/sg2/SG2_62.JPG
[75]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/cab/Overview.png
[76]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/cab/Links.png
[77]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/cab/Middenpaneel.png
[78]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/cab/Rechts.png
[80]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/cab/LinksOnder.png
[79]: https://raymii.org/s/inc/img/metro/cab/Rechtsonder.png
---
License:
All the text on this website is free as in freedom unless stated otherwise. 
This means you can use it in any way you want, you can copy it, change it 
the way you like and republish it, as long as you release the (modified) 
content under the same license to give others the same freedoms you've got 
and place my name and a link to this site with the article as source.
This site uses Google Analytics for statistics and Google Adwords for 
advertisements. You are tracked and Google knows everything about you. 
Use an adblocker like ublock-origin if you don't want it.
All the code on this website is licensed under the GNU GPL v3 license 
unless already licensed under a license which does not allows this form 
of licensing or if another license is stated on that page / in that software:
  This program is free software: you can redistribute it and/or modify
  it under the terms of the GNU General Public License as published by
  the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
  (at your option) any later version.
  This program is distributed in the hope that it will be useful,
  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  GNU General Public License for more details.
  You should have received a copy of the GNU General Public License
  along with this program. If not, see .
Just to be clear, the information on this website is for meant for educational 
purposes and you use it at your own risk. I do not take responsibility if you 
screw something up. Use common sense, do not 'rm -rf /' as root for example. 
If you have any questions then do not hesitate to contact me.
See https://raymii.org/s/static/About.html for details.


AD: