[CONTACT]

[ABOUT]

[POLICY]

README.txt

Found at: ftp.icm.edu.pl:70/packages/OpenOffice/sot/README.txt


[English instructions are at the end of this file]

SOT Office 2003 R1
------------------

Tämä tiedosto sisältää tärkeitä ohjeita koskien tätä CD-ROM levyä.
Toivomme sinun lukevan aluksi tämän tiedoston huolellisesti läpi.

SOT Officen ohjeet löytyvät documentation hakemistosta. 

SOT Office on vapaasti kopioitavissa oleva avoimen lähdekoodin tuote.
Saat lisätietoja GNU/Linuxin ja avoimen lähdekoodin tarjoamista eduista
osoitteesta http://www.sot.com/fi/linux/os.shtml.

CD-ROM:n hakemistorakenne:

Kieliriippuvaiset hakemistot ja tiedostot ovat merkitty seuraavilla 
lyhenteillä:
- en = englanti
- fi = suomi
.
|-- CHANGES.txt		[viimehetken muutokset painettuun dokumentaatioon]
|-- COPYING.txt		[ohjelmiston lisenssi]
|-- README.txt		[tämä tiedosto]
|-- SOT Office 2003 R1	[tiedosto, joka kertoo versionumeron]
|-- index.htm		[CD-ROM:n sisältö selaimia varten]
|-- sources		[SOT Officen lähdekoodi]
|-- documentation	[Ohjeet]
|  |-- graphics	[Kuvatiedostoja]
|  |-- office_fi.pdf	[Suomenkielinen SOT Office käyttöopas]
|  `-- office_en.pdf	[Englanninkielinen SOT Office käyttöopas]
|-- Linux		[SOT Office:n asennusohjelma GNU/Linuxille]
|  |-- soto_en		[Englanti]
|  |-- soto_fi		[Suomi]
|  `-- RPM		[SOT Office RPM-paketissa GNU/Linuxille]
|    `-- SOT-PGP-KEY	[PGP avain, jolla RPM allekirjoitukset varmistetaan]
`-- windows		[SOT Officen asennusohjelma Windowseille]
  |-- soto_en		[Englanti]
  `-- soto_fi		[Suomi]


Asennus
-------

Windows: käynnistä asennusohjelma windows\soto_fi\setup 

GNU/Linux: käynnistä asennusohjelma Linux/soto_fi/setup
tai asenna RPM-paketti hakemistosta Linux/RPM/

Jos sinulla on käytössäsi Windows 95, niin lataa ja 
asenna ensin seuraavat tarvittavat kirjastot:

dcom95.exe : http://www.microsoft.com/com/dcom/dcom95/dcom1_3.asp
msvcrt.exe : ftp://ftp.microsoft.com/softlib/mslfiles/msvcrt.exe

Yksityiskohtaiset SOT Officen asennusohjeet ovat
documentation-hakemistossa.

Toivomme sinun nauttivan työskentelystäsi SOT Officella!


Ratkaisut ja tukipalvelut
-------------------------

Katso osoitteesta http://www.sot.fi


Yhteystiedot
------------

SOT	sot@sot.com

WWW	http://www.sot.fi
Ftp	ftp://ftp.sot.com

SUOMI

SOT Oy Suomen Ohjelmistotyö Ab
Salomonkatu 17 A
00100 HELSINKI
Puhelin: 020 155 2200
Telekopio: 020 155 2219
Sähköposti: sot@sot.com

VIRO

Oü SOT Finnish Software Engineering Ltd.
Kreutzwaldi 7-4
10124 Tallinn
EESTI
Puhelin: +372 641 9975
Telekopio: +372 641 9876
Sähköposti: sot@sot.com

VENÄJÄ

ZAO "SOT"
191104 Sankt-Peterburg
Belinskogo 5
VENÄJÄ
Puhelin: +7 812 9559114
Telefax: +7 812 2727160
Sähköposti: sot@sot.com


[Instructions in English]


SOT Office 2003 R1
------------------

This file contains important instructions regarding this CD-ROM.
We encourage you to read this file carefully before continuing.

SOT Office documentation is located in the documentation directory.

SOT Office is freely distributable, Open Source software. You can learn
more about the great advantages of using GNU/Linux and Open Source at
http://www.sot.com/en/linux/os.shtml

CD-ROM directory structure:

Language dependent directories and files are marked with the
following abreviations:
- en = English
- fi = Finnish
.
|-- CHANGES.txt		[Last minute changes]
|-- COPYING.txt		[The license]
|-- README.txt		[This file]
|-- SOT Office 2003 R1	[Version number indetification file]
|-- index.htm		[CD contents, HTMl format]
|-- sources		[SOT Office source code]
|-- documentation	[Documentation]
|  |-- graphics	[Picture files]
|  |-- office_fi.pdf	[Finnish user manual]
|  `-- office_en.pdf	[English user manual]
|-- Linux		[Installation scripts for GNU/Linux]
|  |-- soto_en		[English installation (GNU/Linux)]
|  |-- soto_fi		[Finnish installation (GNU/Linux)]
|  `-- RPM		[GNU/Linux RPM packages]
|    `-- SOT-PGP-KEY	[PGP key used to check RPM signatures]
`-- windows		[Windows installation programs]
  |-- soto_en		[English installation (Windows)]
  `-- soto_fi		[Finnish installation (Windows)]


Installation
------------

Windows: start the installation program windows\soto_en\setup

GNU/Linux: start the installation program 'Linux/soto_en/setup' for 
a single-user installation, or 'Linux/soto_en/setup -net' for 
a multi-user installation. Alternatively, if your GNU/Linux system
supports RPM, install the SOT Office RPM package from the
Linux/RPM/ directory.

Before installing SOT Office on a computer running Windows 95,
you must first download and install the following libraries:

dcom95.exe : http://www.microsoft.com/com/dcom/dcom95/dcom1_3.asp
msvcrt.exe : ftp://ftp.microsoft.com/softlib/mslfiles/msvcrt.exe

Detailed installation instructions are available in the SOT Office
manual, which can be found in the documenation directory.

We hope you enjoy working with SOT Office!


Solutions and services
----------------------

Please see http://www.sot.com


Contact information
-------------------

SOT	sot@sot.com

WWW	http://www.sot.com
Ftp	ftp://ftp.sot.com

FINLAND
Salomonkatu 17 A
FIN-00100 HELSINKI
Phone: +358 20 155 2200
Fax: +358 20 155 2219
E-mail: sot@sot.com

ESTONIA

Oü SOT Finnish Software Engineering Ltd.
Kreutzwaldi 7-4
10124 Tallinn
EESTI
Phone: +372 641 9975
Fax: +372 641 9876
E-mail: sot@sot.com

RUSSIA

ZAO "SOT"
191104 Sankt-Peterburg
Belinskogo 5
Phone: +7 812 9559114
Fax: +7 812 2727160
E-mail: sot@sot.com

.


AD:

NEW PAGES:

[ODDNUGGET]

[GOPHER]