[CONTACT]

[ABOUT]

[POLICY]

CHANGES.txt

Found at: ftp.icm.edu.pl:70/packages/OpenOffice/sot/CHANGES.txt


This file contains last minute changes to the manual and 
other printed documentation, that were printed prior to the
creation of this CD-ROM.  Please take a moment to read it 
carefully before continuing any further.

Tämä tiedosto sisältää viime hetken muutokset käyttöoppaaseen
ja muuhun dokumentaatioon, jotka oli painettu ennen tämän
CD-ROM:n monistusta. Toivomme sinun tutustuvan huolellisesti
tähän tiedostoon ennen kuin jatkat eteenpäin.


.


AD:

NEW PAGES:

[ODDNUGGET]

[GOPHER]